UMII

Llibret informatiu per als pacients de la Unitat de Malaltia Inflamatòria Intestinal.

Realitzat a Garciaferrer (Joan Garcia i Martí Ferrer).