Mireia Vial

És oportú que, una guia oficial de Catalunya, es presenti amb monuments d'interès cultural.