Cartell, posagots i falques de Facebook per anunciar un cicle de concerts anomenats Jazz a la fresca.
Pel Sunset Jazz Club.